Beneficii

     Cercetările privind implementarea Infrastructurilor de date spațiale (IDS) în lume indică existența unor efecte pozitive economice, financiare şi sociale asupra unei ţări, proporția cheltuieli-beneficii fiind de aproximativ 4:1.

     Principalele beneficii ale unei Infrastructuri Naționale de Date Spațiale sunt: 
 • Proces de luare a deciziilor îmbunătățit și bine informat - planificare îmbunătățită, implementarea politicilor și monitorizare; 
 • Dezvoltarea unei game de servicii guvernamentale electronice pentru cetățeni, în special prin intermediul e-Guvernării;
 • Cooperarea internațională. Crearea unei INDS în Republica Moldova va face posibilă conexiunea la IDS europeană, fiind 
  parte a inițiativei INSPIRE a Uniunii Europene.
     Economiile financiare sînt următoarele:
 • Economii directe - înregistrate prin evitarea dublării sistemelor și colectării datelor;
 • Economii indirecte - înregistrate prin îmbunătățirea deciziilor ce țin de politici și prestarea serviciilor îmbunătățite, datorită utilizării și partajării eficiente a datelor spațiale. 
     În mod particular, economiile vor fi înregistrate în urma activităților:
 • Reducerea cheltuielilor pentru producerea și menținerea datelor din sectorul public prin eficiența sporită, partajare și reutilizare – evitarea dublării costisitoare;
 • Utilizarea datelor într-un mod mai eficient și permiterea “unificării”, formulării și luării deciziilor cu privire la politici într-un mod mult mai informat;
 • Asigurarea productivității sporite și cheltuielilor reduse în urma tranzacțiilor în sectoarele public și privat;
 • Partajarea mai bună a datelor prin intermediul implementării standardelor eficiente de partajare a datelor, care vor fi utilizate de organele de stat (și alte domenii);
 • Utilizarea seturilor standardizate de date de referință care oferă un cadru de conectare a tuturor celorlalte date geografice și de creare a posibilităților pentru o productivitate mai mare, produse și servicii noi în toate domeniile;
 • Elaborarea îmbunătățită a serviciilor de date prin utilizarea datelor existente și standardelor cu privire la datele spaţiale;
 • Facilitarea unei politici și a unor acțiuni eficiente în scopul asigurării durabilității resurselor, precum și gestionării efectelor schimbărilor climaterice;
 • Implementarea Directivei INSPIRE în ţările din Europa și integrarea în Infrastructura Europeană de Date Spațiale.