Acord de Colaborare din 23.12.2015 

   privind demonstrarea unei soluţii de Infrastructură Naţională de Date Spaţiale pe              suprafaţa - pilot conform bunelor practici ale Uniunii Europene din 23 decembrie 2015.https://sites.google.com/site/datespatiale/cooperare/metadate
  
  
   - Profilele metadatelor INDS pentru seturi şi servicii de date spaţiale
   - Ghid de orientare tehnică pentru profilul metadatelor INDS
   - Raportul final cu privire la Componenta 2: Demonstrarea unei soluţii IDS regionale          eficiente creată de comun acord cu părţile interesate conform bunelor practici UE din         cadrul proiectului UE Twinning (Autor: Ljerka Marić).


  https://sites.google.com/site/datespatiale/cooperare/metadate
  
   
     - Profilul general al specificațiilor privind produsul de date (SPD) din Republica Moldova
     - Instrucțiuni de completare a Profilului general al specificațiilor privind produsul de     
     date (SPD).
   26 Mai 2016 - Atelierul de lucru cu tema "Elaborarea serviciilor de reţea cu utilizarea maşinii virtuale Geonode" cu participarea experţilor din cadrul proiectului Twinning şi reprezentanţilor instituţiilor interesate.

     Elaborarea serviciilor de reţea cu utilizarea maşinii virtuale Geonode - cu participarea         experţilor din cadrul proiectului Twinning şi a reprezentanţilor instituţiilor interesate. 
     Raportul experţilor şi manualul de utilizare disponibile.