Acord de Colaborare privind demonstrarea unei soluţii de Infrastructură Naţională de Date Spaţiale pe suprafaţa - pilot conform bunelor practici ale Uniunii Europene

  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkYXRlc3BhdGlhbGV8Z3g6MzY5NTc5ZTMyMjA5NjAwNg

Acordul de Colaborare

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkYXRlc3BhdGlhbGV8Z3g6MWU3NWY3MjM3OTYzMmVkNA

Acordul Adiţional Nr. 1
            Acordul de Colaborare privind demonstrarea unei soluţii de INDS pe suprafaţa-pilot conform bunelor practici ale Uniunii Europene a fost semnat la 23 decembrie 2015 între:
  • Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (Întreprinderea de Stat „Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru”; Întreprinderea de Stat “Cadastru”; Întreprinderea de Stat ’’Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului“);
  • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”);
  • Ministerul Mediului (Agenţia Moldsilva, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice; Agenţia „Apele Moldovei”);
  • Academia de Ştiinţe (Institutul de Ecologie şi Geografie); 
  • Ministerul Economiei (Agenţia pentru Eficienţă Energetică); 
  • Biroul Naţional de Statistică;
  • Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale);
  • Primăria oraşului Orhei;
  • Primăria satului Mitoc;
           Semnarea Acordului de Colaborare este rezultatul cooperării în cadrul Proiectului UE Twinning “Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova” (număr de referinţă Twinning MD/13/ENP/OT/15) şi determină interesul comun al Părţilor de a demonstra soluţia de INDS în cadrul suprafeţei-pilot
           Suprafața pilot pentru implementarea proiectului este teritoriul raionului Orhei, parteneri de proiect fiind Autoritatea de Cartografie și Cadastru a Suediei Swedesurvey/ Lantmateriet și Autoritatea de Geodezie și Cartografie a Croației.
  • Acordul Adiţional Nr.1 la Acordul de Colaborare privind demonstrarea unei soluţii de INDS pe suprafaţa-pilot conform bunelor practici ale Uniunii Europene
           Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Centrul Informaţional Agricol în conformitate cu Articolul 12 din Acordul de Colaborare privind demonstrarea unei soluţii de INDS pe suprafaţa-pilot conform bunelor practici ale Uniunii Europene din 23 decembrie 2015, au hotărît să introducă modificări în acest Acord şi au incheiat la 10 mai 2016 Acordul Adiţional Nr.1 la Acordul de Colaborare privind demonstrarea unei soluţii de INDS pe suprafaţa-pilot conform bunelor practici ale Uniunii Europene. Drept urmare a acestui Acord, seturile de date spaţiale stipulate în Articolul 5 al Acordului de Colaborare au fost completate cu următoarele seturi de date spaţiale:

          - Exploataţiile animaliere şi efectivul de animale (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare);
          Terenurile agricole subvenţionate (Centrul Informaţional Agricol);
          Tehnică agricolă (Centrul Informaţional Agricol).