Metadate

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNc2k4UWVZeVFpNmM
Profilul metadatelor pentru seturi de date spaţiale şi serii de seturi de date spaţiale

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNZ2lMbkxxR1ZORFE
Profilul metadatelor pentru servicii de date spaţiale

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNUmxxWDM1M1VFR3M
Ghid de orientare tehnică pentru profilul metadatelor în Republica Moldova

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNanEwbXZSSnVtZmc
Raportul final cu privire la Componenta 2 a proiectului UE Twinning (Autor: Ljerka Marić)

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNVzZ1RXVEM0dTbk0
Profilul metadatelor pentru seturi de date spaţiale şi serii de seturi de date spaţiale (.doc)

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNbXJGbjg0SU5VRnM
Profilul metadatelor pentru servicii de date spaţiale (.doc)

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNajRtX0ZfRkFjcTA
Technical guidelines for the NSDI profiles in Republic of Moldova

https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNa1dVd2NHUjZfdVk
Final report Component 2 of the EU Twinning Project (Author: Ljerka Marić)