https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkYXRlc3BhdGlhbGV8Z3g6NDgyNzI1ZjFjOTdiOGM2MA
        Directiva INSPIRE 
     
     O realizare importantă pentru Europa în ultimii ani este intrarea în vigoare a Directivei INSPIRE în anul 2007, care a stabilit crearea unei infrastructuri pentru informații spațiale în Europa pentru realizarea suportului politicilor comunitare de mediu și politicile și activitățile ce pot avea un impact asupra mediului.
            INSPIRE se bazează pe infrastructurile de date spațiale create în 28 de state a Uniunii Europene. 
            Directiva se referă la 34 teme de date spațiale necesare pentru aplicații de mediu, cu componentele-cheie specificate de reguli tehnice de implementare. Astfel INSPIRE reprezintă un exemplu unic al unei abordări legislative "regionale".
            Principiile INSPIRE:
  • Datele trebuie colectate doar o singură dată şi păstrate acolo unde ele pot fi menţinute cel mai eficient;
  • Trebuie să existe posibilitatea de a combina informaţia spaţială de la diferite surse de-a lungul Europei şi partajarea cu mai mulţi utilizatori şi aplicaţii;
  • Ar trebui să fie posibilă partajarea informaţiilor colectate pe un/o nivel/scară cu toate nivelele/scările; detaliate pentru investigaţii amănunţite, generale pentru scopuri strategice;
  • Informaţia geografică necesară pentru o bună gestionare la toate nivelele trebuie să fie disponibilă în mod lizibil şi transparent;
  • Descoperirea facilă a informaţiilor geografice disponibile, cum pot fi acestea utilizate pentru satisfacerea unei anumite nevoi şi în ce condiţii pot fi acestea obţinute şi folosite.
            Legislație. Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 14 martie 2007 de stabilire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) a fost publicată în Jurnalul Oficial la 25 aprilie 2007. 
            Directiva INSPIRE a intrat în vigoare la 15 mai 2007. Pentru a asigura ca infrastructurile de date spațiale ale statelor membre să fie compatibile și utilizabile în context comunitar și transfrontalier, Directiva INSPIRE impune adoptarea normelor comune de aplicare într-o serie de domenii specifice (Metadate, Specificații de date, Servicii de rețea, Monitorizarea, partajarea și raportarea datelor și serviciilor). Aceste norme sunt adoptate ca decizii sau regulamente ale Comisiei și sunt în întregime obligatorii. Comisia este asistată în procesul de adoptare al acestor norme de către un Comitet de Reglementare format din reprezentanți ai statelor membre și condus de un reprezentant al Comisiei (acest lucru este cunoscut ca Procedura de Comitologie).