Atelierul de Lucru cu tematica "Structura de coordonare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale"


            În perioada 07 - 09 Iunie 2016, a avut loc Atelierul de Lucru cu tematica "Structura de coordonare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale" cu participarea experţilor Anders Rydén şi Tomislav Ciceli, şi a membrilor Grupului de Lucru pentru crearea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova.
 

            
            Principalul obiectiv al experţilor a fost de a consolida poziționarea instituțională curentă a ARFC în calitate de coordonator național pentru INDS în R. Moldova, prin studierea situației curente și evaluarea poziției instituționale, împuternicirilor și responsabilității ARFC în R. Moldova, în ceea ce privește coordonarea și managementul INDS.
            În cadrul Atelierului de Lucru, consultanții au facilitat discuțiile și au relatat despre experiența Suediei și Croației la tematica dată şi împreună cu membrii Grupului de Lucru au prezentat și au discutat posibila structură de coordonare şi organizarea internă a unităţii INDS în cadrul autorităţii coordonatoare. Deasemenea au fost discutate metodele de monitorizare a evoluţiei INDS şi a fost schiţat un plan de activitate pe viitor.
            Rezultatele acestei misiuni sunt:
1. O structură de coordonare pentru Infrastructura Națională de Date Spațiale este alcătuită, iar relațiile dintre participanții la INDS sunt descrise 
2. Scopul și principalele sarcini ale fiecărui grup de participanți la structura de coordonare sunt descrise 
3. Personalul implicat de la ARFC dispune de o imagine clară a rolului lor în calitate de coordonatori naționali ai INDS în R. Moldova