Şedinţa Grupului de Lucru pentru crearea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova referitor la definitivarea ToR pentru Geoportalul INDS.


            Pe data de 7 Iunie 2016 în cadrul autorităţii coordonatoare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a avut loc Şedinţa Grupului de Lucru referitor la definitivarea ToR pentru Geoportalul INDS la care a participat şi expertul din Norvegia Oskar Henriksen. 
            În cadrul şedinţei au fost discutate propunerile care au fost formulate de către membrii Grupului de Lucru pentru crearea INDS pe marginea ToR, din momentul ultimii vizite a expertului şi au fost luate decizii finale cu privire la document care va servi drept bază pentru crearea portalului web al Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale.