Şedinţa Grupului de Lucru cu privire la crearea Modelului de afaceri pentru serviciile de reţea în cadrul Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale.


            În perioada 08 - 09 Iunie 2016 în cadrul autorităţii coordonatoare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a avut loc şedinţele Grupului de Lucru pentru Crearea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale cu privire la crearea Modelului de Afaceri pentru serviciile de reţea în cadrul INDS. 
            Membrii Grupului de lucru şi specialiştii economici din cadrul ARFC şi instituţiile subordonate împreună cu expertul Twinning Johanna Fröjdenlund au discutat aspectele şi problemele principale legate de crearea Modelului de Afaceri al INDS pentru serviciile de reţea, în final fiind stabilit draft-ul Modelului de Afaceri şi definitivate criteriile de determinare a costurilor pentru crearea şi menţinerea serviciilor de reţea.