Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârile Guvernului pentru aprobarea Regulamentelor cu privire la metadate şi serviciile de reţea.


            Pe data de 15 septembrie 2017, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârile Guvernului nr. 737 şi nr. 738 pentru aprobarea Regulamentelor "cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora" şi "cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale", respectiv. 
            Hotărârile Guvernului adoptate constituie elementele de bază ale cadrului legislativ şi normativ al Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale, stabilind normele de creare şi actualizare a elementelor de care depinde în mare măsură funcţionarea eficientă şi dezvoltarea durabilă a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova.

            Textul Regulamentelor poate fi vizualizat urmând link-ul: