Şedința comună a Agenției Relaţii Funciare Cadastru și a Centrului de Guvernare Electronică (E-Government). 
            Pe data de 22 februarie 2017 în incinta Agenției Relații Funciare și Cadastru s-a desfășurat ședința comună a Agenției Relaţii Funciare Cadastru și a Centrului de Guvernare Electronică (E-Government). 


            În cadrul întrunirii au fost discutate proiectul legii privind platforma unică de interoperabilitate, migrarea datelor de la entitățile publice pe platforma guvernamentală M-Cloud, interacțiunea între Infrastructura Naţională de Date Spaţiale și Platforma unică de interoperabilitate și posibilitățile sporirii colaborării între instituții.


            Totodată au fost atinse problemele ce pot apărea în cadrul acestor procese și posibilitățile soluționării acestora. În rezultatul acestei ședințe au fost luate în considerație interesele comune, s-a decis de a include centrul E-Guvernare în componența Consiliului INDS și în Grupurile de lucru INDS pe lângă Agenția Relaţii Funciare şi Cadastru ca Autoritate Coordonatoare a activităților ce țin de crearea şi dezvoltarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale.