Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Guvernului pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale şi Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naţionale de date spaţiale, precum şi a componenţei acestuia.


            Pe data de 22 iunie 2017, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 458 pentru aprobarea reponsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale şi Hotărârea Guvernului nr. 459 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naţionale de date spaţiale, precum şi a componenţei acestuia. 
            Hotărârile Guvernului adoptate fac parte din elementele de bază ale cadrului legislativ şi normativ al Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale de care depinde în mare măsură funcţionarea eficientă şi dezvoltarea durabilă a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova.

            Textul Hotărârilor Guvernului poate fi vizualizat urmând link-ul: