Noutăți‎ > ‎

30 martie 2018 GL INDS

Pe data de 30 martie 2018 s-a desfășurat ședința Grupurilor de lucru tehnic, pentru ridicarea capacităților în domeniu și pentru partjarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente. În cadrul acesteia reprezentanții entităților publice responsabile de seturile de date spațiale au discutat probleme tehnice, ce țin de crearea serviciilor de rețea, crearea și actualizarea metadatelor etc. Autoritatea coordonatoare a elaborat un chestionar, care a fost completat de membrii Grupurilor de lucru, scopul căruia este stabilirea dificultăților, colectarea unei statistici privid utilizarea datelor și progresul atins de entitățile publice care participă la crearea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale în Republica Moldova.

Comments