Atelierul de lucru "Elaborarea serviciilor de reţea cu utilizarea maşinii virtuale Geonode" cu participarea experţilor din cadrul proiectului Twinning şi reprezentanţilor instituţiilor interesate. 
        
                                                                    

        Pe 26 Mai 2016 în incinta autorităţii coordonatoare a INDS - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în biroul 318 s-a desfăşurat Atelierul de lucru "Elaborarea serviciilor de reţea cu utilizarea maşinii virtuale Geonode" cu participarea experţilor din cadrul proiectului Twinning şi a reprezentanţilor instituţiilor interesate.
        În cadrul activităţii 4.3 de asistenţă în crearea serviciilor de reţea în cadrul Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale - o parte a componentei 4 - "Demonstrarea serviciilor de rețea în domeniul partajării datelor sub responsabilitatea Agenției Relații Funciare și Cadastru" a proiectului Twinning, care a avut loc în perioada 15 - 28 mai 2016, experţii proiectului Erik Gustafson şi Saša Cvitković au elaborat un pachet de soft-uri pentru crearea serviciilor de reţea.
        Pe parcursul Atelierului de lucru a fost efectuată o descriere a acestui pachet de soft-uri, au fost prezentate manualele de utilizare a soft-ului şi a fost explicat procedeul de utilizare a soft-ului creat specialiştilor tehnici din instituţiile interesate.


        Raportul final al experţilor Twinning, Erik Gustafson şi Saša Cvitković, precum şi manualele de creare a serviciilor de reţea pot fi vizualizate şi descărcate aici.