Conferinţa de finalizare a proiectului UE Twinning pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru - "Organizarea, eficientizarea şi computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova"


            Pe data de 11 Octombrie 2016, între orele 13.00 şi 17.00 în incinta Sălii de Conferinţe a Guvernului Republicii Moldova, pe adresa Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, et.1, (intrarea din partea str. Puşkin), a avut loc Conferinţa de finalizare a proiectului UE Twinning pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru - "Organizarea, eficientizarea şi computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova" unde au fost prezentate rezultatele şi realizările proiectului.

            
            Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova. Totodată în cadrul Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale, Agenţia are rol de coordonator. 
            Obiectivul general al proiectului a fost instituirea în Republica Moldova a unui sistem de cartografiere îmbunătăţit în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi cele mai bune practici europene de management al datelor geografice.