Noutăți‎ > ‎

Consiliul INDS

Pe data de 26 aprilie 2018, în incinta Agenției Relații Funciare și Cadastru a avut loc prima ședină a Consiliului Infrastructurii Naționale de Date Spaiale (INDS), la care au participat reprezentanții entităților publice responsabile pentru seturile de date spațiale din anexele Legii nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale. Totodată, au fost invitați și reprezentanții asociațiilor obștești din domeniu. În cadrul evenimentului reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru, care este autoritatea coordonatoare a INDS, au raportat celor prezentți despre acțiunile întreprinse și actele normative elaborate necesare pentru implementarea prevederilor Legii INDS. La fel au fost discutate întrebările și problemele întâmpinate în procesul instituirii INDS. 


Comments