Instruire în cadrul proiectului Twinning cu privire la Modelul Business în realizarea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale
            
            În perioada 12 - 14 Aprilie 2016, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, în biroul 318, s-a desfăşurat Instruirea în cadrul proiectului Twinning cu privire la Modelul de Business în realizarea cu succes a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale. 
            Sarcina experţilor Johanna Fröjdenlund şi Katrin Falk, din cadrul Agenţiei Swedesurvey/Lantmateriet (Suedia) a fost de a transmite experienţa proprie în crearea şi perfecţionarea unor astfel de modele şi asistarea la crearea Modelului de Business în realizarea cu succes a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova cu implicarea activă a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi a întreprinderilor de stat în care ARFC îşi exercită funcţia de fondator. 
            La Instruire au participat experţii din cadrul proiectului Twinning, membrii Grupului de Lucru pentru crearea INDS şi specialiştii din domeniul economico-financiar din ARFC, Î.S. "CADASTRU", Î.S. "INGEOCAD" şi Î.S. "IPOT".


            După instruirea din ianuarie cu privire la Business Model şi Modelul de Plăţi, efectuată de aceiaşi experţi, participanţilor li s-au oferit spre executare sarcina de a :
 • continua investigarea posibilităților și a normelor de reglementare prevăzute pentru agenții, la care va fi nevoie să se recurgă, atunci când se va crea un model de afaceri, de ex. posibilitățile de a percepe/a nu percepe taxă pentru utilizarea datelor spațiale pe care aceste agenții le dețin.
 • discuta aspectele care trebuie luate în considerație la elaborarea unui model de afaceri, așa ca:
  - identificarea utilizatorilor; 
  - necesitatea împărțirii utilizatorilor în segmente diferite și stabilirii segmentelor;
  - necesitatea aplicării termenilor și condițiilor (licențelor) pentru utilizarea datelor geografice deținute de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  (recomandabil folosirea licențelor standard ca cele de la Creative Commons);
  - necesitatea aplicării unor termeni și condiții (licențe) diferite pentru diferiți utilizatori;
  - determinarea bazei la calcularea taxei, de ex. taxă/unitate, taxă/suprafață, taxă/kilometru pătrat sau altele. Taxa poate varia în dependenţă de tipurile de produse care au la bază date geografice.
  - necesitatea folosirii taxelor pentru livrare și ce ar trebui să servească ca bază la calcularea taxei de livrare;
  - luarea în calcul a necesităţii de a acționa în baza unui sau a mai multor acorduri;
  - luarea în calcul a faptului că un model de afaceri necesită resurse pentru a fi administrat și întreținut, iar termenii și condițiile pot să nu fie neapărat ușor de înțeles pentru utilizatori;