Instruire în cadrul proiectului Twinning cu tema "Armonizarea datelor" întru realizarea cu succes a componentei a II-a a proiectului - "Demonstrarea unui model eficient de Infrastructură Regională a Datelor Spaţiale, creat în cooperare cu instituţiile interesate, în conformitate cu standardele UE".

                În perioada 24 - 26 Mai 2016, în incinta autorităţii coordonatoare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, a avut loc instruirea specialiştilor tehnici din cadrul organizaţiilor participante la Acordul de Colaborare privind demonstrarea unei soluţii de INDS pe suprafaţa - pilot cu tema "Armonizarea datelor".


            Procesul de armonizare al datelor spaţiale, care ulterior va fi efectuat de fiecare organizaţie producătoare sau deţinătoare de date spaţiale, are ca scop ajustarea datelor existente la anumite reguli specifice pentru a obţine interoperabilitatea datelor. Interoperabilitatea datelor spaţiale va oferi posibilitatea combinării seturilor de date spaţiale şi interacţiunii serviciilor de date spaţiale, fără intervenţie manuală repetată, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor și serviciilor de date să fie îmbunătățită.


            În cadrul instruirii, care a durat trei zile, sub conducerea experţilor din cadrul proiectului Twinning - Anders Rydén şi Igor Vilus, participanţii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu diferite aspecte ale procesului de armonizare al datelor şi au avut posibilitatea să aplice în practică cunoştinţele dobîndite, utilizînd în acest scop software-ul cu sursa deschisă (open-source) - HALE - Humboldt Alignment Editor.