Misiunea de revizuire a Proiectului UE Twinning "Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea proceselor de cartografiere" în Republica Moldova
    
        În perioada 26 - 30 iunie 2017 în cadrul autorităţii coordonatoare a INDS - Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a fost desfăşurată misiunea de revizuire a Proiectului UE Twinning "Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea proceselor de cartografiere în Republica Moldova" cu participarea expertului Antonio Lo Parco, consilierului rezident al proiectului Zoia Faraj şi a reprezentanţilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi a entităţilor publice participante la proiect.


        Scopul misiunii a fost realizarea unui raport privind sustenabilitatea şi impactul pe termen lung a rezultatelor şi realizărilor proiectului, punând accent pe progresul înregistrat în autorităţile beneficiare după încheierea activităţilor din cadrul proiectului Twinning. În acest sens, pe parcursul unei săptămâni au fost desfăşurate o serie de întruniri, prezentări, discuţii şi revizuiri ale rezultatelor obligatorii obţinute care au cuprins fiecare dintre cele patru componente ale proiectului Twinning.

        Ca urmare a misiunii au fost formulate constatările, concluziile și recomandările care vor fi luate în consideraţie în procesul de planificare, iniţiere şi implementare a unui nou proiect Twinning în viitorul apropiat, care va servi drept suport în procesul de dezvoltare al componentelor Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova.