Prezentarea realizărilor în domeniul implementării şi dezvoltării INDS în cadrul "Săptămânii Muncii" desfăşurate la Universitatea Tehnică a Moldovei.
    În data de 12 iunie 2017 la Universitatea Tehnică a Moldovei a demarat în premieră „Săptămâna pieţei muncii”. Activitățile preconizate pe parcursul săptămânii au avut menirea de a contribui la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de cooperare între instituțiile din sectorul concret al economiei și Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru a UTM privind pregătirea inginerilor.

    În data de 15 iunie 2017 reprezentanţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi a Î.S. INGEOCAD au avut posibilitatea de a discuta cu studenţii şi administraţia Facultăţii în vederea angajării în câmpul muncii şi organizării a stagiilor de practică şi de a susţine prezentări privind activitatea şi realizările Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi a instituţiilor subordonate în domeniul geodeziei, cadastrului, relaţiilor funciare, cartografiei şi a infrastructurii de date spaţiale.


    Vizita s-a incheiat cu o masă rotundă la care au participat reprezentanţii ARFC şi administraţia FCGC la care au fost discutate căile şi mijloacele de consolidare a relaţiilor de cooperare, de iniţiere şi desfăşurare a proiectelor comune de dezvoltare.