Şedinţa Grupului de Lucru pentru crearea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova cu privire la Modelul Business sub aspectul creării şi menţinerii serviciilor de date spaţiale în cadrul INDS
            

               Pe data de 23 mai 2016, în cadrul autorităţii coordonatoare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, avut loc şedinţa Grupului de Lucru pentru crearea INDS în Republica Moldova cu privire la Modelul Business sub aspectul creării şi menţinerii serviciilor de date spaţiale în cadrul INDS.
                Scopul principal al şedinţei în cauză a fost identificarea şi discutarea criteriilor de determinare a cheltuielilor legate de crearea şi menţinerea serviciilor de date spaţiale de către autoritaţile şi organizaţiile participante în cadrul INDS, care vor fi definitivate ulterior în cadrul misiunii experţilor din cadrul proiectului Twinning, care vor va fi desfăşurată în perioada 5 - 11 iunie 2016.