Seminarul practic "Armonizarea datelor" cu participarea expertului din cadrul proiectului Twinning - Igor Vilus şi a reprezentanţilor Administraţiei de Stat a Drumurilor.


            Pe data de 13 Septembrie 2016 în incinta autorităţii coordonatoare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale - Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a avut loc Seminarul practic "Armonizarea datelor" cu participarea expertului din cadrul proiectului Twinning - Igor Vilus şi a reprezentanţilor Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”. În cadrul seminarului a fost realizată o etapă a procesului de armonizare a setului de date "Drumuri" care face parte din categoria de date spaţiale INSPIRE - "Reţele de transport"


             Seminarul a fost desfăşurat în cadrul misiunii expertului Twinning din perioada 4 17 Septembrie 2016, a cărei scop este armonizarea a seturilor de date spaţiale deţinute de patru autorităţi publice participante la Acordul de Colaborare privind demonstrarea unei soluţii de INDS pe suprafaţa-pilot conform bunelor practici ale Uniunii Europene:
 ÎS „Cadastru", ÎS  „IPOT", Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice. 
               Anterior a fost organizat un workshop pentru armonizarea setului de date "Clădiri" a ÎS „Cadastru", iar pînă la sfărşitul misiunii expertului, vor fi deasemenea desfăşurate întîlniri şi cu ceilalţi deţinători de date spaţiale.