Vizită de studiu TAIEX în Croaţia

                    Administraţia Geodezică de Stat a Republicii Croaţia a găzduit în perioada 11 - 13 Decembrie 2017 delegaţia Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova în cadrul unei vizite de studiu TAIEX cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale. Delegaţia condusă de către Şeful adjunct al ARFC - Dl Ştefan Crigan, a fost compusă din Şeful Direcţiei Geodezie, Cartografie şi Geoinformatică - Dna Maria Ovdii şi Şeful adjunct al Direcţiei Geodezie, Cartografie şi Geoinformatică - Dl Ivan Danii.
                    Reprezentanţii ARFC au fost salutaţi în prima zi a vizitei de studiu de către Directorul Administraţiei Geodezice de Stat - Dl Damir Šantek, care a urat participanţilor o vizită cât mai plăcută şi şi-a exprimat dorinţa de aprofundare a relaţiilor între cele două instituţii în cadrul viitoarelor proiecte.
În continurea primei zile, au fost desfăşurate numeroase prezentări dedicate tematicii de creare şi dezvoltare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Croaţia de la fondare până la momentul actual de dezvoltare, precum şi prezentări dedicate muncii şi rolului Administraţiei Geodezice de Stat în rol de Punct Naţional de Contact (Autoritate coordonatoare). Deasemenea, structura, produsele şi serviciile ale Autorităţii croate au fost prezentate în cea de-a doua zi. Iar a treia zi a fost dedicată activităţilor Departamentului INDS (NSDI), realizărilor în consolidarea INDS (NSDI) în Croaţia şi mecanismelor de înfăptuire a acestora.


                    În cadrul programului, reprezentanţii ARFC au vizitat participanţii la INDS (NSDI) la nivel naţional şi la nivel local, Ministerul Protecţiei Mediului şi al Energiei, Agenţia pentru Mediu şi Natură a Republicii Croaţia şi Primăria Zagreb. Participanţii la INDS au prezentat activităţile acestora în scopul implementării cerinţelor Directivei INSPIRE. Deasemenea, a fost vizitată şi Facultatea de Geodezie a Universităţii din Zagreb unde au fost studiate practicile de succes ale proiectului BESTSDI, scopul căruia este analiza şi cercetarea INDS (NSDI) şi dezvoltarea unui curriculum universitar şi a unui program de studiu de lungă durată a INDS (NSDI), totodată a fost prezentate realizările Institutului pentru Dezvoltarea Spaţială şi Dezvoltarea Sistemului Informaţional de Planificare Fizică al Republicii Croaţia.


                    Vizita de studiu a fost realizată în cadrul proiectului Comisiei Europene - TAIEX ( Technical Assistance and Information Exchange Instrument). TAIEX acordă un suport administraţiilor publice în domeniul armonizării şi implementării legislaţiei UE şi facilitează schimbul practicilor de succes în cadrul Uniunii Europene. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadstru a Republicii Moldova a ales Croaţia drept exemplu a practicilor de succes în domeniul Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale, exprimând dorinţa de realizare a vizitei.