Acte legislative şi normative
      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105790&lang=ro 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105790&lang=ru 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (Versiunea în limba rusă)      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=101887&lang=ro 

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=101889&lang=ro 

Hotărârea Guvernului nr. 738 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114062&lang=ro 

Hotărârea Guvernului nr. 459 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia


      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114061&lang=ro 

Hotărârea Guvernului nr. 458 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102213&lang=ro 

Hotărârea Guvernului nr. 254 din 27 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108815&lang=ro 

Hotărârea Guvernului nr. 683 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120940&lang=ro 

Ordinul nr. 66 din 31 iulie 2017 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru partajarea seturilor de date

spațiale și a serviciilor aferente      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120942&lang=ro 

Ordinul nr. 67 din 31 iulie 2017 cu privire la crearea Grupului de lucru tehnic pentru realizarea infrastructurii naționale de date spațiale      https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120943&lang=ro 


Ordinul nr. 68 din 31 iulie 2017cu privire la crearea Grupului de lucru pentru ridicarea capacității în domeniu      http://arfc.gov.md/files/Ordinul_monitorizare%2023_01_06_2020.pdf 


Ordinul nr. 23 din 01 iunie 2020 cu privire la aprobarea mecanismului de monitorizare a implementării infrastructurii naționale de date spațiale