Proiecte de acte legislative şi normative
https://sites.google.com/site/datespatiale/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-legislative-si-normative
Proiectul Strategiei de dezvoltare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în perioada 2016 - 2026

https://sites.google.com/site/datespatiale/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-legislative-si-normative
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind normele de partajare 
a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți.

https://sites.google.com/site/datespatiale/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-legislative-si-normative
Proiectul Hotărârii Guvernului p

entru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare.