Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți
      https://drive.google.com/open?id=1kRbaWq41TqttiRULWl033C1Cyn_RA6xz

  
  Proiectul Hotărârii Guvernului


       https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNem94dnBKc0wzN1U

 
 Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul Hotărârii Guvernului 


       https://drive.google.com/open?id=1wJQN0yPqWSBT4bj5Sjh-p5VaqeafnURp

 
 Nota informativă la Proiectul Hotărârii Guvernului